Tìm hiểu các quy tắc của Pool Beting tại 12BET

269

12BET Pool Betting chỉ cho phép người chơi lựa chọn kết quả của các sự kiện Thể thao (bao gồm điểm số và kết quả chính xác). Người chơi đặt cược vào 1 Quỹ tiền cược nào đó của Colossus Bets và những người chiến thắng sẽ được thanh toán theo tỷ lệ của số tiền thu được của Quỹ tiền cược đó. Colossus Bets có những khoản thanh toán tối thiểu “Guarantee” ở tất cả các Quỹ tiền cược để đảm bảo người chơi luôn có cơ hội thắng bất kể tổng số tiền đặt cược như thế nào.

Tại một thời điểm nhất định (ví dụ, sau một trong những trận đấu đã cược có kết quả), người chơi có thể nhận cơ hội Rút Tiền “Cash Out” một phần hoặc toàn bộ vé đang cược “live ticket”; bằng cách bán lại cho Colossus Bets thông qua quy trình Rút Tiền đặc biệt. Khi người chơi thực hiện Rút tiền, nghĩa là người chơi được thanh toán Giá trị của Đơn cược và không cần quan tâm đến kết quả đơn cược đã đặt nữa. Khi người chơi chọn rút tiền một phần, thì sẽ được thanh toán một phần Giá trị và vẫn có cơ hội nhận thưởng thắng phần còn lại theo tỷ lệ. Ngoài ra, người chơi có thể giành chiến thắng trong một phần trong Quỹ tiền cược nếu phần còn lại của đơn cược thắng.QUY TẮC ĐẶT CƯỢC CỦA COLOSSUS BETS

1. ĐẶT CƯỢC

1A. Chấp nhận Cược

a. 12BET là đại lý của Colossus Bets và tất cả các khoản cược (“Cược”) sẽ được đặt trực tiếp vào quỹ tiền cược của Colossus Bets thông qua 12BET.com (“Trang”). Trong trường hợp các khoản cược không được chuyển tới quỹ tiền cược có liên quan của thành viên 12Bet (“Người chơi”) sẽ được hoàn lại tiền cược và cả 12Bet lẫn Colossus Bets đều không phải chịu trách nhiệm về việc mất tiền thắng cược được hưởng nếu khoản cược đã được chuyển tới quỹ tiền cược Mọi thắc mắc về việc đặt cược trong quỹ tiền cược của Colossus Bets phải được gửi tới 12Bet. Trong trường hợp không thể xử lý thắc mắc của bạn, 12Bet sẽ liên hệ với Colossus Bets. Nếu có mâu thuẫn giữa bất kỳ quy định nào trong Quy tắc Đặt cược này và các điều khoản tương đương trên trang colossusbets.com, bản Tiếng Anh về các điều khoản trên trang colossusbets.com sẽ giữ quyền chi phối.

b. Bạn có trách nhiệm kiểm tra xem các hướng dẫn Cược mình gửi đã đúng hay chưa trước khi xác nhận Cược. Colossus Bets bảo lưu quyền từ chối mọi Cược vì bất kỳ lý do gì.

c. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn về chi tiết hoặc trạng thái của khoản Cược hoặc tiền cược, dữ liệu của Colossus sẽ là nguồn bằng chứng chính để xem chi tiết/trạng thái của Cược.

d. Colossus Bets có thể tùy ý hoãn việc đặt cược vào quỹ tiền cược bất kỳ lúc nào. Colossus Bets cũng bảo lưu quyền hủy quỹ tiền cược có toàn bộ hoặc bất kỳ (các) Ván cược hay (các) khoản Cược nào: để khắc phục bất kỳ lỗi rõ ràng nào; để duy trì tính liêm chính và công bằng trong các quỹ tiền cược của Colossus Bets; nếu có sự thay đổi về hình thức hoặc sự kiện trong quỹ tiền cược; hoặc nếu Colossus Bets tin rằng bất kỳ khoản Cược được đặt nào đã vi phạm các Điều khoản Chơi này.

1B. Cơ cấu Đặt cược

a. Người chơi đặt cược vào kết quả của nhiều sự kiện có liên quan do Colossus Bets chọn trước (“Ván cược”) và quyết định trong một khoảng thời gian xác định (“Thời gian Ván chơi”).

b. Các Ván cược trong bất kỳ Thời gian Ván chơi nào sẽ được Colossus Bets tùy ý lựa chọn.

c. Người chơi có thể chọn đặt một hoặc nhiều Cược, mỗi cược bao gồm ít nhất một lựa chọn trong mỗi Ván cược (vd: Arsenal thắng Aston Villa 2-1, Liverpool thắng Newcastle 3-2 và Chelsea hòa Everton 1-1). Mỗi Cược được xác định bằng một mã số vé cược riêng khi Cược đó được chấp nhận.

d. Đối với mọi Ván cược được đưa ra, Người chơi có thể chọn một hoặc nhiều lựa chọn có các kết quả khác nhau. Ví dụ: nếu bạn chọn 3-1 và 2-1 trong Ván cược 1 và 1-0 trong tất cả các Ván cược khác – Lựa chọn này sẽ bao gồm hai Cược (hay hai “Dòng”). Mỗi Cược có đơn giá đầy đủ, ví dụ: 10.000 VND cho người chơi có tài khoản 12BET “Tài khoản” được tính bằng Việt Nam đồng (VND) và công cụ đặt cược của Colossus Bets sẽ thêm vào số Dòng nhân với khoản tiền cược mỗi Dòng để hiện tổng số tiền đặt cược trong Cược của bạn.

e. Cược bóng đá Mỹ được đặt cho kết quả bao gồm tất cả các thời gian làm thêm giờ và nếu một người Mỹ kết quả trận đấu bóng đá trong một trận sau khi làm thêm giờ, tại các điểm đúng hồ lề các điểm biên thắng thấp nhất cho đội nhà và đội cả hai sẽ được giải quyết như chiến thắng Lựa chọn. Trừ khi có quy định khác, tất cả các Cược được đặt để đoán kết quả chính xác trong phần chơi thông thường theo kết quả chính thức của trận đấu bao gồm thời gian ngừng, nhưng không bao gồm thời gian bù giờ, khoảng thời gian ghi bàn thắng vàng, phạt luân lưu hoặc tương tự (nếu có).

1C. Loại tiền tệ, Đơn vị Quỹ tiền cược và Chi trả

a. Loại tiền tệ cơ sở cho tất cả các quỹ tiền cược của Colossus Bets là Việt Nam đồng (“VND”). Điều này có nghĩa là dữ liệu (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Đơn vị Quỹ tiền cược, Lịch sử Quỹ tiền cược, Phân phối Đơn vị và Đơn vị Thắng cuộc) sẽ chỉ được hiển thị trên Trang bằng giá trị Việt Nam đồng. Tuy nhiên, các giá trị mang tính xác định với Tài khoản của bạn, kể cả giải thưởng bạn đang chơi, tùy chọn tiền cược của bạn và mọi ưu đãi rút tiền, sẽ đều được hiển thị bằng loại tiền tệ trong Tài khoản của bạn.

b. Trong quỹ tiền cược xác định, Colossus Bets cung cấp cho người chơi tùy chọn đặt Cược theo tỷ lệ của đơn giá đầy đủ được xác định trước cho quỹ tiền cược. Ví dụ: nếu đơn giá đầy đủ trong quỹ tiền cược là 10,000 VND (giống trường hợp trong quỹ tiền cược Tỷ số Chính xác Colossus của Lựa chọn 7), Colossus Bets có thể cho phép người chơi đặt Cược theo tỷ lệ của đơn giá đầy đủ là 10,000 VND này. Cược theo tỷ lệ như thế này sẽ giúp Người chơi có quyền hưởng tương ứng với số phần được chia nhận được vào thời điểm thanh toán tiền cược. Ví dụ: nếu Người chơi đặt Cược 2000 VND vào quỹ tiền cược với đơn giá đầy đủ là 10,000 VND, Người chơi sẽ được hưởng phần chia là 20% của bất kỳ phần được chia nhận được nào trong quỹ tiền cược này (kể cả mọi Quỹ Thưởng, nếu có). Người chơi đặt cược bằng loại tiền không phải là Việt Nam đồng cũng có thể đặt Cược theo tỷ lệ bằng loại tiền tệ địa phương, để được hưởng tương ứng với mọi phần được chia. Các tùy chọn đặt tiền cược dành cho Người chơi bằng các loại tiền tệ khác nhau có thể khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp, Người chơi sẽ chỉ được hưởng phần được chia theo tỷ lệ của chi phí Cược của mình.

b1. Bất kỳ khoản trả thưởng nào (tiền thắng hay tiền thưởng) phải trả cho bạn sẽ được ghi có vào Tài Khoản của bạn tuân theo các quy định sau đây:

 • Công Ty có toàn quyền quyết định cách trả tiền thắng hay tiền thưởng cho Người Chơi.
 • Nếu số tiền là 150,000,000 VND trở xuống hoặc tương đương bằng tiền tệ được hiển thị trong tài khoản của Người Chơi bao gồm phí dịch vụ, Công Ty sẽ ghi có tiền thắng hay tiền thưởng của Người Chơi trực tiếp vào tài khoản của Người Chơi.
 • Nếu số tiền là trên150,000,000 VND hoặc tương đương bằng tiền tệ được hiển thị trong tài khoản của Người Chơi bao gồm phí dịch vụ, Người Chơi nên liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Công Ty để xác minh và biết thông tin về thủ tục trả tiền thắng hay tiền thưởng. Công Ty có quyền quyết định cách thức trả tiền thắng hay tiền thưởng cho Người Chơi. Người Chơi sẽ chịu các chi phí, chi phí đi lại và ăn ở, nếu có, khi nhận tiền thắng hay tiền thưởng như mô tả trong Quy Định 1.12.3 này. Người Chơi phải nhận tiền thắng hay tiền thưởng trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày xác minh tiền thắng. Công Ty có quyền quyết định cách thức trả tiền thắng hay tiền thưởng cho Người Chơi và có quyền quyết định về việc giải quyết tiền thắng. Quyết định của Công Ty có giá trị cuối cùng và ràng buộc về vấn đề này.
 • Nếu Colossus Bets không hoặc từ chối trả tiền thưởng hay tiền thắng của Người Chơi, Người Chơi không thể nhận tiền từ Công Ty và mọi khiếu kiện sẽ được gửi trực tiếp cho Colossus Bets.
 • Người Chơi có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí ngân hàng nào áp dụng cho các giao dịch thanh toán tiền thắng hay trả thưởng. Bất kỳ giao dịch thanh toán nào như thế sẽ được thực hiện cho Người Chơi tham chiếu tiền VND dùng tỉ giá hối đoái giữa tiền tệ Người Chơi đã đã đặt tại các Quỹ tiền cược Colossus Bets liên quan và VND, với tỉ giá được lấy vào ngày Quỹ tiền cược được Colossus Bets tải lên trang web.
 • Người Chơi hoàn toàn chịu trách nhiệm giải trình với các cơ quan thuế phù hợp liên quan đến bất kỳ khoản thuế nào có thể áp dụng cho hoạt động cá cược của Người Chơi trên trang web.

1D. Thanh toán, Hủy bỏ, Hoãn và Lỗi

a. Tùy thuộc vào các quy định khác trong điều khoản 1 bên dưới, tất cả các cược sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính thức của sự kiện có liên quan bất kể mọi sự loại bỏ hay sửa đổi xảy ra sau đối với kết quả.

b. Trong trường hợp không chắc chắn về kết quả chính thức, Colossus Bets bảo lưu quyền hoãn việc thanh toán của bất kỳ quỹ tiền cược nào cho đến khi chắc chắn trong chừng mực hợp lý.

c. Colossus Bets bảo lưu quyền hủy việc thanh toán tiền thưởng nếu thanh toán nhầm (ví dụ: lỗi do con người hoặc kỹ thuật). Nếu Colossus Bets thanh toán lại khoản tiền cược, việc thanh toán lại này có thể dẫn đến các sửa đổi số dư Tài khoản của Người chơi để phản ánh các thay đổi trong việc thanh toán tiền thưởng.

d. Bất kể mọi quy định trong các Điều khoản Chơi này, khi tiền thưởng đã được thanh toán trong vòng 72 giờ, khoản thanh toán đó sẽ được xem là đầy đủ và cuối cùng.

e. Nếu trận đấu không được hoàn tất (ví dụ: thời gian chơi đầy đủ, là 90 phút trong trường hợp là trận bóng đá theo kết quả chính thức của trận đấu, cộng thêm thời gian ngừng) trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu đã được lên lịch, trận đấu đó sẽ được xem là Ván cược vô hiệu vì mục đích của toàn bộ quỹ tiền cược có trận đấu đó.

f. Nếu trận đấu đang bắt đầu nhưng sau đó lại bị hủy bỏ hoặc hoãn nhưng vẫn được hoàn tất trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu đã được lên lịch, trận đấu đó sẽ được xem là Ván cược hợp lệ đối với tất cả các quỹ tiền cược có trận đấu này, trừ khi trận đấu được bắt đầu lại từ đầu. Nếu trận đấu được bắt đầu lại từ đầu, lúc ấy điều khoản 1.17 ở trên sẽ được áp dụng.

g. Bất kể các quy định trong điều khoản 1 ở trên, trong trường hợp Colossus Bets có cơ sở để tin rằng một trận đấu (cho dù đã được bắt đầu hay chưa) sẽ không được hoàn tất trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu đã được lên lịch, Colossus Bets bảo lưu quyền công bố trận đấu là Ván cược vô hiệu vào thời điểm đó vì mục đích của các quỹ tiền cược có liên quan (bất luận là cuối cùng trận đấu có được hoàn tất hay không trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu đã được lên lịch).

h. Việc vô hiệu bất kỳ Cược hay Ván cược nào được mô tả ở trên liên quan đến các trận đấu bị hủy bỏ/hoãn sẽ không áp dụng đối với Cược/Ván cược được quyết định vô điều kiện tại thời điểm hủy bỏ/hoãn. Ví dụ: nếu Colossus Bets đưa ra một Ván cược dựa trên tỷ số của hiệp 1 trong một trận, việc hủy bỏ trận đấu đó vào bất kỳ thời điểm nào sau hiệp 1 sẽ không liên quan tới việc hoàn tất của Ván cược đã được đề cập.

i. Các ví dụ tham khảo ở trên trong điều khoản 1 này đối với số “ngày” riêng có nghĩa là thời điểm cuối ngày tính theo giờ địa phương (nơi trận đấu đang diễn ra) sau khi hết hạn số ngày đã xác định. Ví dụ: nếu một trận đấu được lên lịch vào ngày 15 tháng 11 khi quỹ tiền cược đã được tải lên Trang, lúc ấy, quy tắc cho phép trận đấu được hoàn tất trong vòng 3 ngày sau ngày hoàn tất đã được lên lịch sẽ có nghĩa là hạn chót để hoàn tất trận đấu này là 23:59:59 giờ địa phương vào ngày 18 tháng 11.

j. Nếu có bất kỳ quỹ tiền cược nào được quyết định chọn có số Ván cược ít hơn như đã liệt kê, lúc ấy, Quỹ Thưởng và mọi khoản bảo đảm hay quỹ luân chuyển có thể áp dụng với quỹ tiền cược, sẽ không được áp dụng. Trong những trường hợp như vậy, các phần được chia trong Quỹ Tiền thưởng Tích lũy và Quỹ thưởng Khuyến khích sẽ chỉ được công bố dựa trên các khoản tiền cược thực trong vé đã mua để hưởng khoản tiền thưởng cụ thể, mặc đầu Colossus Bets bảo lưu quyền áp dụng khoản bảo đảm thay thế với mọi quỹ tiền cược như vậy.

k. Giả sử có ít nhất là một Ván cược trong quỹ tiền cược, phần chia Quỹ thưởng Tích lũy sẽ được công bố. Nếu không có Ván cược nào trong quỹ tiền cược được hoàn tất, thì tất cả các Cược trong quỹ đó sẽ bị vô hiệu và các khoản tiền đặt cược sẽ được hoàn lại. Quỹ này không bao gồm các khoản tiền cược đã được chuyển tới từ các quỹ tiền cược trước, các quỹ này sẽ được luân chuyển để sử dụng cho các quỹ tiền cược trong tương lai do Colossus Bets quyết định.

l. Bất kể các điều khoản trong điều khoản 1.22 ở trên, trong chừng mực một quỹ tiền cược có (các) Quỹ thưởng Khuyến khích, (các) phần chia sẽ được công bố cung cấp đầy đủ các Ván cược diễn ra để chỉ một số vé mới tự động có tối thiểu một Dòng thắng cuộc. Ví dụ: nếu chỉ có 2 ván cược tỷ số chính xác của Lựa chọn 6 diễn ra, lúc ấy Quỹ thưởng Khuyến khích “4 trong 6/tất cả đúng ngoại trừ 2” sẽ bị vô hiệu nhưng phần chia Khuyến khích của “5 trong 6/tất cả đúng ngoại trừ 1” sẽ được công bố.

m. Nếu địa điểm đã lên lịch của Ván cược được thay đổi sau khi quỹ tiền cược đã được Colossus Bets tải lên, thì Ván cược đó sẽ bị vô hiệu chỉ khi địa điểm mới là sân nhà của đội khách ban đầu. Với các trận đấu được chơi tại địa điểm trung lập, các cược sẽ được giữ nguyên bất kể đội nào được liệt kê là đội nhà.

n. Colossus Bets không chịu trách nhiệm về các lỗi nhập, truyền tải và/hoặc đánh giá. Colossus Bets cũng không chịu trách nhiệm về sự thiếu chính xác hay không đầy đủ hoặc không đúng của các thông tin được cung cấp qua Trang, bao gồm (nhưng không giới hạn) đối với mọi đồng hồ đếm ngược giờ tới thời điểm bắt đầu của phần chơi kế tiếp trong quỹ tiền cược, mọi tỷ số hay kết quả trực tiếp.

 

2. SẮP XẾP QUỸ TIỀN CƯỢC VÀ KHẤU TRỪ CÓ LIÊN QUAN

2A. Tất cả các Cược đều là cược tiền thưởng trong đó tiền thắng cược được xác định qua việc tham chiếu khoản tiền được đặt cược và số mục nhập chính xác trong quỹ tiền cược.

2B. Cược dự đoán đúng tỷ số và/hoặc kết quả của số lượng Ván cược được yêu cầu sẽ giành được phần chia trong Quỹ thưởng Tích lũy và trong Quỹ Khuyến khích và Quỹ Thưởng hiện hành.

 • “Quỹ thưởng Tích lũy” – Người chơi chọn kết quả chính xác (là tỷ số chính xác trong quỹ tiền cược tỷ số, cách biệt chính xác trong quỹ tiền cược cách biệt điểm số và kết quả chính xác của đội nhà/hòa/đội khách trong các quỹ tiền cược 1×2) của tất cả các Ván cược của một quỹ tiền cược sẽ giành được phần chia trong Quỹ thưởng Tích lũy.
 • “Quỹ Khuyến khích” – Trong một số quỹ tiền cược nhất định, Người chơi chọn tất cả các kết quả đúng ngoại trừ một, hai hoặc ba kết quả nếu có, sẽ hưởng chung Quỹ Khuyến khích có liên quan.
 • “Quỹ Thưởng” – Người thắng Quỹ thưởng Tích lũy (miễn là họ không được rút hết toàn bộ tiền trong vé; xem quy tắc “rút tiền” bên dưới), sẽ được tự do lựa chọn tỷ số của trận đấu bổ sung do Colossus Bets chọn và những người chọn tỷ số chính xác trong trận đấu bổ sung đó sẽ hưởng chung Quỹ Thưởng.

2C. Quỹ thưởng Tích lũy và Thưởng sẽ tăng lên và được luân chuyển độc lập tùy thuộc vào việc liệu có người giành giải hay không. Quỹ Khuyến khích sẽ được luân chuyển sang Quỹ thưởng Tích lũy tương ứng. Colossus Bets sẽ nỗ lực áp dụng tất cả các khoản luân chuyển như vậy sang quỹ tiền cược tương ứng kế tiếp (ví dụ: việc luân chuyển quỹ tiền cược của Lựa chọn 6 trong Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ thường được luân chuyển sang quỹ tiền cược của Lựa chọn 6 trong Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh của tuần tiếp theo), nhưng Colossus Bets có quyền tùy ý luân chuyển.

2D. Các khoản tiền cược của người chơi sẽ được phân bổ vào từng quỹ tiền cược như sau:

a. Các khoản tiền cược vào ván chơi tỷ số chính xác của “The Colossus” và “Lựa chọn 6” sẽ được phân bổ như sau:

 • 60% số tiền đặt cược sẽ được phân bổ vào Quỹ thưởng Tích lũy.
 • 10% số tiền cược sẽ được phân bổ vào Quỹ Khuyến khích đối với tất cả ngoại trừ lựa chọn đúng 1.
 • 15% số tiền cược sẽ được phân bổ vào Quỹ Khuyến khích đối với tất cả ngoại trừ lựa chọn đúng 2.
 • 15% số tiền cược sẽ được phân bổ vào Quỹ Thưởng.

b. Các khoản tiền đặt cược vào ván chơi 1×2 Lựa chọn 15 sẽ được phân bổ như sau:

 • 40% số tiền đặt cược sẽ được phân bổ vào Quỹ tiền cược Tích lũy.
 • 10% số tiền đặt cược sẽ được phân bổ vào Quỹ thưởng Khuyến khích với tất cả ngoại trừ lựa chọn đúng một.
 • 15% số tiền cược sẽ được phân bổ vào Quỹ Khuyến khích đối với tất cả ngoại trừ lựa chọn đúng 2.
 • 20% số tiền đặt cược sẽ được phân bổ vào Quỹ Khuyến khích đối với tất cả ngoại trừ lựa chọn đúng 3.
 • 15% số tiền đặt cược sẽ được phân bổ vào Quỹ Thưởng.

c. Nếu ván chơi được quyết định chọn ít hơn số lượng Ván cược được quảng cáo, lúc ấy Quỹ Thưởng sẽ không được áp dụng và số tiền cược được phân bổ ban đầu vào Quỹ Thưởng sẽ được phân bổ vào Quỹ thưởng Tích lũy, ví dụ: để việc phân bổ Quỹ thưởng Tích lũy của ván chơi tỷ số chính xác của Lựa chọn 6 sẽ là 75% tổng số tiền đặt cược. Quỹ này không bao gồm số tiền đặt cược được kết chuyển từ số tiền đặt cược trong Quỹ Thưởng của các tuần trước, số tiền cược này sẽ được luân chuyển trực tiếp vào Quỹ Thưởng sau đó do Colossus Bets quyết định. Nếu Quỹ Khuyến khích bị hủy như đã mô tả trong điều khoản 1.24 ở trên, thì việc phân bổ các khoản tiền đặt cược cho Quỹ Khuyến khích đó sẽ được áp dụng cho Quỹ thưởng Tích lũy.

d. Với tất cả các ván chơi với 100% số tiền đặt cược khác sẽ được phân bổ vào Quỹ thưởng Tích lũy và sẽ không còn quỹ tiền cược nào khác.

2E. Trừ khi có quy định khác, mỗi quỹ tiền cược đều bị khấu trừ 30%. Số tiền thực trong mỗi quỹ tiền cược là 70% số tiền đặt cược và việc phân bổ số tiền đặt cược vào các quỹ khác nhau đã được đề cập ở trên là trước khi bị khấu trừ.

2F. Mỗi một Dòng thắng cuộc trong vé chỉ hội đủ điều kiện giành được tiền thưởng có liên quan cao nhất được áp dụng đối với Dòng đó. Ví dụ: một Dòng có tỷ số chính xác trong mỗi 6 Ván cược trong quỹ tiền cược tỷ số chính xác của Lựa chọn 6 sẽ được hưởng phần chia của giải thưởng Quỹ thưởng Tích lũy nhưng không có giải thưởng Quỹ Khuyến khích kèm theo quỹ tiền cược của Lựa chọn 6 đó. Tương tự, một Dòng trong cùng quỹ tiền cược đó có 5 trong 6 tỷ số chính xác (chứ không phải 6/6 đúng) sẽ giành được phần chia của giải thưởng Quỹ Khuyến khích “tất cả ngoại trừ một” và vì vậy sẽ không hội đủ tiêu chuẩn để giành giải thưởng trong Quỹ Khuyến khích “tất cả ngoại trừ hai”.

2G. Bất kể các điều khoản trong điều khoản 2.6 ở trên, người chơi hội đủ tiêu chuẩn để nhận Quỹ Thưởng bằng cách giành Quỹ thưởng Tích lũy (và người chưa rút hết tiền trong vé có liên quan) sẽ có thêm lựa chọn tự do để tham gia dự đoán tỷ số chính xác cho một trận đấu sau đó do Colossus Bets tùy ý lựa chọn (“Ván cược Thưởng”). Tất cả Người chơi dự đoán chính xác kết quả của Ván cược Thưởng sẽ hưởng chung Quỹ Thưởng.

2H. Tất cả các phần được chia của Colossus Bets và các giao dịch rút tiền từng phần sẽ được làm tròn xuống thành một đồng gần nhất (hoặc loại tiền tệ tương đương).  Ví dụ: phần được chia 350,49764 VND sẽ được làm tròn xuống thành 350,49 VND và việc rút ra 10% của một khoản ưu đãi 25,67 VND với 100% Vé Đang cược, sẽ được làm tròn xuống thành 2,56 VND

3. THAM GIA QUỸ THƯỞNG

3A. Nếu bạn giành giải trong Quỹ thưởng Tích lũy (và chưa bán hết vé cược của mình), bạn sẽ được quyền tham gia Quỹ Thưởng tương ứng nếu có. Sẽ chỉ được phép lựa chọn Một Ván cược Thưởng với mỗi Dòng giành giải trong vé thắng Quỹ thưởng Tích lũy.

3B. Nếu hội đủ tiêu chuẩn nhận Quỹ Thưởng, bạn sẽ cần liên hệ với 12BET để cung cấp chi tiết về vé thắng giải Quỹ Thắng cuộc và bạn sẽ được cung cấp một mã riêng, vốn được yêu cầu để lựa chọn Ván cược Thưởng. Bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký này trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm kết thúc trận đấu cuối cùng trong Quỹ Thắng cuộc có liên quan. 12Bet có thể yêu cầu bạn trải qua một số quy trình bảo mật nhất định trước khi chấp nhận đăng ký/lựa chọn của chúng tôi.

3C. Ván cược Thưởng sẽ được thông báo cho bạn qua tài khoản người chơi “Tài khoản”) là 12Bet ít nhất 24 giờ trước thời điểm bắt đầu đã được lên lịch – thường là vào trưa ngày Thứ sáu đối với trận đấu bóng đá cuối tuần hoặc 24 giờ trước thời điểm bắt đầu đã được lên lịch của trận đấu giữa tuần chẳng hạn như trận đấu trong Giải Vô địch Bóng đá.

3D. Sau khi việc lựa chọn Trận đấu Thưởng đã được thực hiện, sẽ không thể sửa đổi được lựa chọn đó trừ khi Trận đấu Thưởng bị hủy theo các điều khoản 1.17-1.18 ở trên. Trong các trường hợp như vậy, Người chơi sẽ được yêu cầu nhập lại lựa chọn cho sự kiện đã được lên lịch lại hoặc sự kiện thay thế, như 12Bet.

3E. Mọi Người chơi hội đủ tiêu chuẩn không đăng ký vì bất kỳ lý do gì để tham gia Ván cược Thưởng trước thời gian ngừng hiện hành được mô tả ở trên hoặc không thực hiện lựa chọn trước thời gian ngừng được quảng cáo (trước thời điểm bắt đầu trận đấu đã lên lịch là 3 giờ đã được chọn là Ván cược Thưởng), sẽ được tự động phân bổ là hòa 1-1 trong trận đấu có liên quan hoặc (trong quỹ tiền cược dựa trên các tỷ số cách biệt) trận thắng của đội nhà với tỷ số thắng cách biệt nhỏ nhất thường được cung cấp trên phiếu Quỹ thưởng Tích lũy có liên quan.

3F. Trong trường hợp Colossus Bets sở hữu (hay sở hữu một phần) vé đã mua lại qua cơ chế rút tiền được mô tả bên dưới và vé đó chứa Dòng thắng Quỹ thưởng Tích lũy, Colossus Bets sẽ có quyền tương ứng để tham gia Quỹ Thưởng. Trong những tình huống như vậy, Colossus Bets sẽ chỉ định (và công bố trên trang web của mình) lựa chọn Ván cược Thưởng trước thời điểm bắt đầu trận đấu có liên quan đã lên lịch là 24 giờ. Trong trường hợp Colossus Bets sở hữu toàn bộ hay một phần vé thắng Quỹ thưởng Tích lũy như được mô tả trực tiếp ở trên, chúng tôi sẽ có quyền lựa chọn Ván cược Thưởng liên quan tới từng vé đó.

3G. Trong trường hợp bạn đã rút một phần tiền trong Vé Đang cược, bạn sẽ được quyền thực hiện lựa chọn Ván cược Thưởng theo cách thông thường, như đã mô tả ở trên, nhưng phần được chia tiềm năng trong Quỹ Thưởng của bạn sẽ bằng tham chiếu tới phần còn lại trong vé gốc.

3H. Cả Colossus Bets lẫn tài khoản người chơi “Tài khoản”) là 12Bet đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì liên quan đến những Người chơi hợp tác với nhau để nâng cao xác xuất giành giải thưởng hoặc thực hiện việc rút tiền. Người chơi tự chịu hoàn toàn rủi ro với sự sắp đặt đó.

4. RÚT TIỀN

4A. Colossus Bets có thể cung cấp cho Người chơi cơ hội rút ra toàn bộ hay một phần tiền trong vé có chứa Dòng có thể thắng cuộc (“Vé Đang cược”) vào bất kỳ lúc nào trong Thời gian Ván cược.

4B. Tính sẵn sàng của ưu đãi rút tiền có thể không được bảo đảm trong khoảng thời gian khi ưu đãi rút tiền có hiệu lực (sau khi kết thúc một Ván cược trong quỹ tiền cược và trước thời điểm bắt đầu Ván cược tiếp theo hoặc trong khoảng thời gian diễn ra hiệp 1 trong mọi Ván cược cho trước), ưu đãi rút tiền có thể không có hiệu lực vì lý do kỹ thuật, vận hành hoặc bất kỳ lý do nào khác.

Định giá Vé Đang cược

4C. Trong ưu đãi mua Vé Đang cược (“Ưu đãi”) của chúng tôi , Colossus Bets sẽ cung cấp cho Người chơi giá ưu đãi để mua 10% tiền lời trong Vé Đang cược lên đến 100% (“Giá Ưu đãi”).

4D. Giá Ưu đãi sẽ được Colossus Bets tùy ý quyết định.

4E. Quy trình Ưu đãi

 • A. Người chơi sẽ được thông báo về Ưu đãi qua Tài khoản của mình.
 • B. Sau khi nhận được Ưu đãi, Người chơi sẽ có một khoảng thời gian trong khi Colossus Bets đang tạo Ưu đãi và khoảng thời gian trôi qua của Ưu đãi để chờ quyết định CHẤP NHẬN Ưu đãi (C) hoặc TỪ CHỐI Ưu đãi (D). Colossus Bets bảo lưu quyền sửa hoặc rút lại Ưu đãi chưa được chấp nhận. Mọi Ưu đãi sẽ tự động mất hiệu lực khi bắt đầu khoảng thời gian kế tiếp của trò chơi trực tiếp.
 • C. Nếu Người chơi chấp nhận Ưu đãi với 100% trong Vé Đang cược, mọi quyền trong Vé sẽ được chuyển giao cho Colossus Bets và Giá Ưu đãi sẽ được chuyển giao vào Tài khoản của Người chơi ngay khi có thể thực hiện được. Xem điều khoản 4.7 bên dưới về việc bán một phần Vé Đang cược.
 • D. Nếu Người chơi từ chối Ưu đãi (hoặc không có hành động gì với Ưu đãi), Người chơi sẽ giữ lại toàn bộ quyền sở hữu của Vé đang cược đồng thời giữ lại cơ hội giành hoặc hưởng chung các khoản tiền thưởng liên quan.

4F. Để chắc chắn, sau khi Vé Đang cược được rút hết tiền, bạn sẽ không còn có thể giành được bất kỳ khoản tiền nào liên quan tới vé đó nữa.  Nếu bất kỳ Ván cược nào trên vé đó cuối cùng đoạt giải, Colossus Bets sẽ được hưởng phần được chia trong Quỹ thưởng Tích lũy có liên quan (cùng với mọi quyền hưởng Quỹ Thưởng hoặc mọi phần được chia trong Quỹ Khuyến khích) mà lẽ ra bạn sẽ được hưởng nếu bạn không bán Vé Đang cược.

Rút tiền một phần trong Vé Đang cược

4G. Trong trường hợp Người chơi chấp nhận Ưu đãi của Colossus Bets để rút ra một phần (“Phần”) trong Vé Đang cược thay vì cả 100% Vé Đang cược, mọi quyền trong Phần đó sẽ được chuyển giao cho Colossus Bets và Giá Ưu đãi sẽ được chuyển vào Tài khoản của Người chơi ngay khi có thể thực hiện được.

4H. Người chơi sẽ giữ lại quyền sở hữu phần còn lại trong Vé Đang cược và nếu Vé Đang cược đoạt giải, Người chơi sẽ được hưởng tỷ lệ tương ứng như vậy với số tiền trong Quỹ thưởng Tích lũy (cùng với cùng tỷ lệ quyền hưởng Quỹ Thưởng hoặc mọi Quỹ Khuyến khích) được áp dụng đối với phần còn lại của mình trong Vé Đang cược.

 • Ví dụ đã sử dụng:

Người chơi A rút một Phần là 20% và sau đó là Phần 30% (tổng cộng là 50%) trong Vé Đang cược với đơn vị đầy đủ. Vé Đang cược là việc dự đoán đúng tỷ số của tất cả các Ván cược trong Thời gian Ván Chơi, thời gian này là để chứng thực là Cược đã giành Quỹ thưởng Tích lũy. Còn có một Cược giành Quỹ thưởng Tích lũy với đơn vị đầy đủ khác trong Ván chơi (do Người chơi B tổ chức).

Quỹ Tích lũy có 10.000.000 VND và Quỹ Thưởng thực có 20.000.000 VND
Quỹ Thưởng Tích lũy: 10.000.000 ÷ 2 (vì có 2 người thắng cuộc) = phần được chia là 5.000.000 VND
50% của 5.000.000 VND (Phần chia còn lại của Người chơi A trong Vé Đang cược) = 2.500.000 VND

 • Phần chia trong Quỹ Tích lũy của Người chơi A: 2.500.000 VND

Quỹ Thưởng: 20.000.000
Người chơi A có quyền thực hiện lựa chọn Ván cược Thưởng để cố giành tối đa thêm 10.000.000, bằng 50% Quỹ Thưởng. Người chơi A chọn đúng tỷ số trong Ván cược Thưởng (và Người chơi B chọn sai tỷ số).

 • Phần chia trong Quỹ Thưởng của Người chơi A: 10.000.000 VND

Trong ví dụ ở trên, nếu Người chơi B cũng chọn đúng tỷ số của Ván cược Thưởng (và Colossus Bets chọn sai tỷ số), sẽ có 1,5 đơn vị giành Quỹ Thưởng. Điều này có nghĩa là Người chơi A, nắm giữ đơn vị giành Quỹ thưởng là 0,5 (1/3 trong tổng số đơn vị thắng cuộc), sẽ nhận được Khoản tiền Thưởng là 6.666.666 VND (ví dụ: 1/3 Quỹ Thưởng). Nếu Colossus Bets cũng chọn đúng tỷ số, sẽ có 2 Đơn vị thắng Ván cược Thưởng, vì vậy Người chơi A (có 1/4 trong tổng số đơn vị thắng cuộc) sẽ giành được 5.000.000 VND.

4I. Trong trường hợp Ưu đãi được Người chơi chấp nhận (toàn bộ hay một phần) đã được Colossus Bets đưa ra dựa trên thông tin sai (ví dụ: dựa trên tỷ số hiệp 1 là 0-0 nhưng thực ra tỷ số là 0-2) hoặc do lỗi kỹ thuật, Colossus Bets bảo lưu quyền hủy mọi Ưu đãi như vậy để điều chỉnh số tiền rút ra phải trả. Mọi khoản tiền rút ra được điều chỉnh như vậy đều dựa trên tỷ số /kết quả chính xác vào thời điểm đưa ra Ưu đãi sai và giá trị được sửa sau đó của vé có liên quan tại thời điểm đó.

4J. Trong trường hợp Ưu đãi được Người chơi chấp nhận (toàn bộ hay một phần) đã được Colossus Bets đưa ra trên cơ sở các Ván cược đã lên lịch trong một quỹ tiền cược sẽ được hoàn tất (và vì vậy mọi khoản bảo đảm và luân chuyển được xem là nhân tố trong một Ưu đãi như vậy), ngoại trừ tất cả các Ván cược không được hoàn tất, Colossus Bets bảo lưu quyền điều chỉnh số tiền rút ra phải trả. Mọi khoản thanh toán rút tiền được điều chỉnh như vậy đều dựa trên giá trị đã sửa (giả sử tổng lượng tiền có thể giành được trong các quỹ thưởng hiện hành và khả năng thắng cuộc đã sửa) của vé có liên quan tại thời điểm Ưu đãi được đưa ra.

4K. Colossus Bets có thể tùy ý đưa ra Ưu đãi cho Vé Đang cược có Dòng thắng giải trong Quỹ thưởng Tích lũy và vì vậy có quyền thực hiện tùy chọn Ván cược Thưởng. Mọi ưu đãi như vậy đối với quyền thực hiện lựa chọn Ván cược Thưởng sẽ không được thực hiện theo hình thức tự động như đã mô tả trong lựa chọn rút tiền của các Điều khoản Chơi này, nhưng thay vào đó sẽ được thực hiện (và kết thúc) bằng quá trình thủ công do Colossus Bets quyết định.