Cách chơi X-MEN tại 12BET Casino

460

X-MEN, Máy Slot 5-Reel 25-line, 12BET CASINO

Đây là trò chơi Slot Game tại Casino 12BET, mục tiêu của trò này là giật được những bổ biểu tượng trúng thưởng.

Cách chơi X-MENtại nhà cái 12BET:

 • Mệnh giá cược (giá trị xu) có thể được chọn bằng cách nhấp nút Click to Change ở góc phía dưới bên trái màn hình.
 • Cược cho từng line có thể được chọn bằng cách nhấp Bet per Line. Mỗi lần nhấp là thêm một xu vào cược này. Khi đạt đến số tiền tối đa (10 xu của mệnh giá cược được chọn), nhấp nút này lần nữa.
 • Payline có thể được chọn bằng cách nhấp Lines. Mỗi lần nhấp là kích hoạt một payline. Khi tất cả payline đã được kích hoạt, nhấp nút này lần nữa để reset nó trở lại một payline. Payline cũng có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng các nút số trên phía bất kỳ của guồng. Bất kỳ khi nào bạn chọn một payline cao hơn, bạn cũng sẽ đồng thời chọn tất cả những cái thấp hơn (ví dụ, nếu bạn chọn payline 18, những payline từ 1 đến 17 cũng sẽ được kích hoạt). Bạn cũng có thể nhấp vào Bet Maxđể kích hoạt toàn bộ payline và bắt đầu guồng quay.
 • Tổng cược mỗi vòng chơi = cược cho mỗi line X payline được chọn.
 • Nhấp Spin để xoay guồng với những line và cược line đang chọn. Trong lúc đang xoay, nút Spin sẽ được thay bằng nút Stop. Nhấp Stop để ngừng xoay và lập tức thể hiện kết quả.
 • Guồng cũng có thể được xoay bằng cách sử dụng chức năng Auto Start. Nhấp + hoặc – phía trên Auto Start để chọn số lần xoay tiếp theo. Nhấp Auto Start để xoay. Nút Auto Start sẽ đổi thành nút Stop trong suốt chế độ Auto Start. Chế độ này kết thúc khi guồng xoay đúng số lần đã được cài đặt bởi người chơi hoặc khi người chơi nhấp Stop.
 • Tiền thưởng được tính toán theo bảng trả thưởng. Tiền thưởng line = cược line X con số tương ứng trên bảng trả thưởng. Thưởng Scatter = tổng cược X con số tương ứng trên bảng trả thưởng. Bạn có thể xem bảng trả thưởng bằng cách xem trang Info.
 • Với một payline được chọn, duy nhất hình thức thắng payline cao nhất sẽ trả thưởng khi thắng liên tiếp trên những payline khác nhau được cộng dồn.
 • Trong trường hợp xoayt thắng, khu vực Win thể hiện số tiền thưởng cộng dồn. Đồng hồ thắng có thể được ngừng bằng cách nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình.
 • Thắng payline và thắng tổng được thể hiện ở dải màu đen đặt phía dưới cửa sổ trò chơi.
 • Khi thắng sẽ kích hoạt nút Gamble mà khi nhấp vào sẽ kích hoạt chế độ Gamble. Xem thêm thông tin về chế độ này ở bên dưới.

Trang thông tin:

 • Nhấp Info để mở ra màn hình tham khảo mô tả những phần khác nhau của trò chơi. Nhấp các nút mũi tên ở phía dưới bên phải góc màn hình để di chuyển qua lại giữa các màn hình thông tin khác nhau.
  • Màn hình Paytable thể hiện tất cả các hình thức thắng. Nếu mở sau khi một vòng thắng, hình thức đang thắng sẽ nhấp nháy.
  • Màn hình X-Feature thể hiện các bộ biểu tượng cần thiết để kích hoạt X-Feature.
  • Màn hình Free Games giới thiệu tổng quát về chế độ Heroes và Villains trong Free Game. Để biết thêm thông tin về hai chế độ này, vào trang Heroes Mode hoặc Villains Mode
  • Màn hình Heroes Mode giải thích luật của chế độ Heroes Mode trong Free Games.
  • Màn hình Villains Mode giải thích luật của chế độ Villains trong Free Games.
  • Màn hình Marvel Multi-Level Mystery Progressive Jackpot mô tả cách để được chơi Jackpot Lũy Tiến Đa Cấp Marvel để thắng một trong bốn jackpot và giải thích luật chơi.
 • Show Paylines có thể được nhấp từ trang Paytable để mở ra màn hình minh họa các kết hợp payline có thể. Nhấp Hide Paylines để đóng màn hình này và trở lại trang Paytable.
 • Nhấp Back để thoát khỏi màn hình Info và quay trở lại trò chơi.

Paylines:

 • Payline được chọn có thể được thể hiện bởi những line xuất hiện phía trên guồng. Payline có thể được kích hoạt và hình thức của chúng được thể hiện bằng cách liên tục nhấp Lines.
 • Chỉ duy nhất payline được chọn mới có thể thắng.
 • Có sự khác biệt giữa cược cho từng line và tổng cược. Cược cho từng line thể hiện số tiền bạn đang đặt lên một line cụ thể. Tổng cược thể hiện số tiền mà bạn đang chơi với vòng này. Tỷ lệ trả thưởng thể hiện trong bảng trả thưởng được nhân với cược line.

Riêng biểu tượng Scatter là một ngoại lệ. Vui lòng tham khảo thêm về biểu tượng Scatter bên dưới.

Về tỷ lệ trả thưởng:

 • Nếu một biểu tượng có hình thức thắng xuất hiện trên nhiều hơn một guồng, tiền thắng sẽ được cộng thêm.
 • Hình thức thắng phải bắt đầu từ guồng bên trái nhất và biểu tượng phải xuất hiện trên các guồng liên tiếp.
 • Nếu hai hình thức thắng xuất hiện cùng lúc trên một line, bạn sẽ được trả thưởng cho cái cao nhất.

Riêng biểu tượng Scatter là một ngoại lệ. Vui lòng tham khảo thêm về biểu tượng Scatter bên dưới.

Theme Symbols

Các biểu tượng của trò chơi được chia thành hai nhóm, Heroes và Villains.

 Heroes  Villains
Professor X Magneto
Wolverine Deathstrike
Nightcrawler Mystique
Storm Sabretooth
Cyclops Juggernaut

Biểu tượng Wild

Đây là biểu tượng Wild trong trò chơi . Nó có thể chờ để kết hợp với bất kỳ biểu tượng nào khác, trừ Scatter, để thành hình thức thắng cao nhất.
Vui lòng lưu ý: Có một tỷ lệ trả thưởng riêng dành cho hai hoặc nhiều hơn biểu tượng Wild trên một payline đang kích hoạt. Bạn nhận thưởng cho hình thức này thay cho thưởng từ biểu tượng thường nếu tiền thưởng từ Wild lớn hơn từ các biểu tượng thường.

Biểu tượng Scatter

Đây là biểu tượng Scatter trong trò chơi . Biểu tượng Scatter không cần phải xuất hiện trên bất kỳ payline cụ thể nào. Nếu có hai hoặc nhiều hơn biểu tượng Scatter trên bất kỳ vị trí nào trên guồng ở kết quả xoay, một số tiền thưởng bổ sung sẽ được trả, nhân bởi tổng cược và được cộng thêm tiền thưởng payline.
Nếu có ba hoặc nhiều hơn biểu tượng Scatter xuất hiện trên guồng cùng lúc, bất kể vị trí, Free Game sẽ được kích hoạt.

Free Games

Ba hoặc nhiều hơn biểu tượng Scatter sẽ kích hoạt Free Games.

Nếu Free Game được kích hoạt, nhấp Click to Start để mở ra màn hình đi vào vòng chơi này. Sau đó nhấp Continue để bắt đầu chơi.

Free Games được chơi với hai chế độ: Heroes và Villains. Free Game bắt đầu với chế độ Heroes trước. Chế độ Heroes được chơi với một số lượng không giới hạn các vòng xoay miễn phí (free spin). Chế độ Villains chỉ được chơi với 8 free spin cộng dồn, có nghĩa là tất cả lại với nhau, chỉ có 8 free spin sẽ được chơi trong chế độ này trước khi Free Game kết thúc và quay trở lại trò chơi chính.

Khi một biểu tượng Magneto xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên guồng số 3 trong chế độ Heroes, nó sẽ ngừng ngay và chuyển sang chế độ Villains.

Khi một biểu tượng Professor X xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên guồng số 3 trong suốt chế độ Villains, nó sẽ ngưng để chuyển sang chế độ Heroes. Nếu một biểu tượng Professor X xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên guồng số 3 ở vòng xoay cuối cùng của 8 free spin ở chế độ Villains, chế độ Heroes sẽ không được kích hoạt.

Trong chế độ Heroes, chỉ duy nhất những biểu tượng trên guồng là những biểu tượng hero, biểu tượng Wild và biểu tượng Magneto. Biểu tượng Magneto được xem như một biểu tượng Wild và có thể xuất hiện duy nhất trên guồng số 3, thay thế cho các biểu tượng khác trừ biểu tượng Wild. Theo lý thuyết là hoàn toàn có thể có số lượng free spin không giới hạn trong chế độ Heroes nếu chế độ Villains không bao giờ được kích hoạt.

Trong chế độ Villains, chỉ duy nhất những biểu tượng trên guồng là những biểu tượng villain, biểu tượng Wild và biểu tượng Professor X. Biểu tượng Professor X được xem như một biểu tượng Wild và có thể xuất hiện duy nhất trên guồng số 3, thay thế cho các biểu tượng khác trừ biểu tượng Wild. Sau mỗi vòng xoay, một vòng xoay miễn phí được trừ đi. Khi đến 0, Free Spin sẽ kết thúc.

Free Game không thể được kích hoạt thêm khi chơi Free Game.

Khi chơi guồng xoay sẽ sử dụng cùng số line, cược line tương tự như vòng trước đó. Sau mỗi lần xoay, tiền thưởng được thể hiện ở phần Win. Khu vực Free Spin Win thể hiện số tiền thưởng cộng dồn từ những vòng chơi free hiện tại.
Sau khi vòng chơi free kết thúc, một bảng kết quả sẽ tổng kết tiền thưởng. Game win thể hiện số tiền thưởng nhận được từ vòng chơi được thưởng Free Game. Feature win thể hiện số tiền thưởng nhận được từ vòng chơi free. Total win thể hiện số tiền thưởng tổng hợp.

Nhấp Continue để đưa bạn trở lại màn hình chính.

X-Feature

X-Feature được kích hoạt khi bất kỳ biểu tượng hero nào, trong bất kỳ kết hợp nào, xuất hiện ở 5 vị trí trên guồng số 2, 3 và 4 như nêu rõ ở trang Info. Khi X-Feature được kích hoạt, nó lập tức cộng thêm 5 lần số tiền tổng cược của bạn vào tiền thưởng cùng với những tiền thưởng khác.

X-Feature không thể được kích hoạt khi chơi Free Game.

Marvel Mystery Jackpot

Marvel Mystery Jackpot là trò jackpot lũy tiến đa cấp có trong tất cả các trò chơi slot của hãng Marvelis và liên kết với nhau. Một phần trăm nhỏ từ mỗi đơn cược vào các trò chơi slot của Marvel, bởi mỗi người chơi trò này ở tất cả các casino trực tuyến, được cộng vào jackpot lũy tiến.

Việc kích hoạt Jackpot là hoàn toàn ngẫu nhiên và nó có thể xuất hiện sau bất kỳ lần xoay nào trong bất kỳ trò chơi nào có liên kết. Thậm chí cả một lần xoay không thắng hoặc bất kỳ đơn cược nào dù lớn hay nhỏ vẫn có thể kích hoạt Jackpot. Tuy nhiên cơ hội kích hoạt Jackpot tăng hoặc tùy thuộc vào quy mô cược. Khi đã được chơi jackpot là bạn được bảo đảm cơ hội thắng một trong bốn jackpot.

Có bốn cấp độ jackpot khác nhau mà bạn có thể thắng: Power Jackpot, Extra Power Jackpot, Super Power Jackpot và Ultimate Power Jackpot. Mỗi cấp độ có số tiền thưởng khác nhau. Màn hình jackpot bao gồm 20 ô vuông mà khi bắt đầu trò chơi chúng được xếp sấp xuống. Nhấp vào một ô vuông để giở nó lên và cho thấy biểu tượng của một trong bốn jackpot ở mặt kia. Khi tìm được ba biểu tượng giống nhau là bạn đã thắng jackpot của biểu tượng đó. Tiền thắng jackpot sẽ được cộng vào tiền thắng trò chơi chính (nếu có) và được thể hiện ở khu vực Win cùng với các tiền thưởng khác.

Marvel Mystery Jackpot có một đồng hồ đếm ngược. Có nghĩa là nếu bạn không chọn ô vuông trong thời gian cho phép bạn sẽ tự động nhận thưởng.
Jackpot của trò chơi này có cách thức như sau:

Tiền gây quỹ (số tiền khởi động Jackpot): Power: €50
Extra Power: €500
Super Power: €5,000
Ultimate Power: €100,000
Tỷ lệ đóng góp (phần trăm của mỗi đơn cược được góp vào jackpot): 0.99%
Điều kiện thắng (kết quả bạn phải có được để thắng jackpot): Khi được chơi jackpot là bạn đã được bảo đảm sẽ thắng. Tìm 3 biểu tượng giống nhau hoặc chờ đến khi hết thời gian.
Yêu cầu thắng (bạn cần làm gì để được xem là hợp lệ để chơi jackpot): Chơi một trò slot của Marvel

Lưu ý:

 • Tiền gây quỹ và giá trị jackpot được tính theo Euro trong mạng lưới lũy tiến và giá trị của chúng khi quy đổi ra tiền tệ của bạn phụ thuộc vào tỷ giá.
 • Cơ cấu Marvel Mystery Jackpot không cho phép các lần thắng cùng lúc.
 • Chất lượng kết nối Internet có thể khiến bạn nhận cập nhật kịp thời từ jackpot nhưng không ảnh hưởng đến tiền thưởng.
 • Nếu một Jackpot bị ngưng (trò chơi bị đóng và xóa khỏi phần mềm), bạn sẽ được thông báo bởi casino.

Các nút:

Info Mở màn hình tham khảo mô tả các thành phần khác nhau của trò chơi.
Auto Start / Stop Xoay guồng với số lần liên tục đã cài đặt / Kết thúc chế độ Auto Start.
+ and – buttons Tăng hoặc giảm số lần vòng xoay đã cài đặt với Auto Start.
Lines Kích hoạt thêm một payline
Bet Per Line Thêm một xu vào cược line
Bet Max Kích hoạt toàn bộ payline với cược line tối đa và xoay guồng.
Spin / Stop Xoay / Dừng để hiển thị kết quả lập tức.

Phần dưới của cửa sổ trò chơi là thanh công cụ casino. Nó bao gồm các mục sau:

 • Current balance

Số dư tài khoản của bạn. Đây là số tiền bạn có thể sử dụng để chơi các trò của casino.

 • Menu

Một số chức năng quen thuộc được xếp chung vào phần này.

Nhấp vào History (không có ở chế độ Offline) sẽ mở cửa sổ hiển thị lịch sử trò chơi, bạn có thể xem chi tiết của những vòng chơi gần nhất.

Options cho phép bạn điều chỉnh chất lượng âm thanh và các cài đặt khác nhau của trò chơi, và Help hiển thị các bài viết hướng dẫn mà bạn đang đọc.

Online Support cho phép bạn liên hệ với chuyên gia hỗ trợ khách hang của chúng tôi nếu họ đang online.

 • Close

Nút này chỉ hiển thị ở phiên bản tải về của trò chơi.

Nhấp nút này sẽ đóng cửa sổ trò chơi và đưa bạn trở về Lobby.

Các phím tắt

Nếu muốn, bạn có thể sử dụng các nút trên bàn phím thay vì nhấp trên màn hình.

Bấm nút này Để
TAB Đến nút tiếp theo trên màn hình
ENTER Chọn nút đang chọn.
PHÍM KHOẢNG CÁCH Xoay guồng với cược hiện tại
ESC Thoát khỏi trò chơi quay về trang chủ.

Lưu ý về lỗi: Khi phát sinh lỗi các vòng chơi và thanh toán sẽ không có giá trị.

Lưu ý về ngắt kết nối: Nếu bạn bị ngắt khỏi internet giữa vòng chơi khi đang chơi với tiền thật, vui lòng kết nối trở lại và đăng nhập lại vào casino. Bạn có thể nhấp nút History để xem kết quả của vòng chơi trước.


Bạn xác nhận và hiểu rằng tùy theo quyết định của mình mà Công ty chúng tôi có toàn quyền thay đổi, hủy bỏ, tạm ngưng, xóa, điều chỉnh hoặc khởi động lại bất kỳ trò chơi hoặc vòng đấu nào trên Casino Trực Tuyến, hoặc từ chối hoặc hủy các đơn cược vì các lý do ngẫu nhiên, do chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, mất điện, do lỗi con người hoặc lỗi của nhân viên công ty chúng tôi do vi phạm các tiêu chuẩn của ngành, lỗi phần mềm hoặc bất kỳ lý do bất khả kháng nào khác. Các quyết định của Công ty chúng tôi là cuối cùng và duy nhất.