Giới thiệu về các quyết định trong cá cược bóng đá

418

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người trong chúng ta đều phải ra không biết bao nhiêu quyết định liên quan đến các sinh hoạt cá nhân từ ăn gì, uống gì, mặc gì, làm gì, khi nào, ở đâu, với ai đó là các quyết định rất bình thường. Nội dung này muốn đề cập đến các quyết định trong Cá cược

Vai trò đặc trưng chung của Người cá độ là trách nhiệm ra quyết định, từ các quyết địnhquan trọng như Kick Off Pick, Running đến các quyết định thông thường như Chọn giải đấu, xác định kế hoạch chiến lược cá độ hàng tháng, hàng quí.. cả mùa giải.

Ra quyết định thâm nhập vào cả bốn chức năng của CÁ CƯỢC gồm hoạch định chiến lược chơi, Chọn giải – Chọn trận, Thực hiện các nhận định và kiểm tra kết quả sau Running, vì vậy Người Cá độ đôi khi còn được gọi là người ra quyết định.

Các quyết định liên quan đến bốn chức năng Cá độ thông thường có thể thấy qua các ví dụ sau:

1 – Hoạch định Chiến lược chơi:

– Mục tiêu dài hạn của Cá độ của bạn là gì ?

– Các hạn mức của bạn: Hạn Mức 1 ngày là bao nhiêu? Hạn mức tài chính? Hạn mức số lệnh cược…

– Nên theo chiến lược nào để đạt đến mục tiêu ?

2 – Chọn giải – chọn Trận:

– Nên chọn giải nào mà bạn có nhiều thông tin, có nhiều nhận định đúng, có nhiều yếu tổ ổn định trong kết quả nhận định ?

– Nên tập trung chơi ở các hạn mức nào ?

– Khi nào running chạy trận, khi nào thoát ra, khi nào ôm không chạy ?

3 – Thực hiện các nhận định:

– Nên theo kiểu độ nào chọn kèo nào? Đảm bảo tính AN TOÀN lên trên, Chọn độ mang tínhh an toàn hơn là HIỆU QUẢ.

– Làm thế nào để Vượt được bản thân, Lòng Tham, biết hạn mức của sức chịu đựng, bet vừa phải ở mức nào?

4 – Kiểm tra kết quả sau running:

– Cần kiểm tra để biết bản thân mình mạnh ở những khâu nào, khi nào, bằng cách nào?

– Rút ra bài học khi running và cách chọn kick off?

Định nghĩa

Ra quyết định ở một quá trình lựa chọn có ý thức giữa hai hoặc nhiều phương án để chọn ra một phương án và phương án này sẽ tạo ra được một kết quả mong muốn trong các điều kiện ràng buộc đã biết.

Giả thuyết về sự hợp lý

Trước khi nghiên cứu quá trình ra quyết định của các Punter (người cá độ), cần phải thông hiểu một giả thuyết quan trọng ẩn chứa trong quá trình. Đó là giả thiết về “sự hợp lý”.

Giả thiết về sự hợp lý cho rằng các quyết định, lựa chọn được đưa ra là kết quả của một sự lựa chọn

có lập trường và với mục tiêu là tối ưu (cực đại hay cực tiểu) một giá trị nào đó trong những điều kiện ràng buộc cụ thể.

Theo giả thuyết này, Người ra quyết định lựa chọn trong cá độ hoàn toàn khách quan, có logic, có mục tiêu rõ ràng và tất cả hành vi trong quá trình ra quyết định lựa kèo dựa trên một lập trường duy nhất nhằm được mục tiêu cực trị một giá trị nào đó đồng thời thỏa mãn các điều kiện ràng buộc.

Cụ thể hơn, quá trình ra quyết định hợp lý được dựa trên các giả thuyết sau:

– Người ra quyết định lựa kèo có mục tiêu cụ thể.

– Tất cả các phương án có thể có đều được xác định đầy đủ.

– Sự ưa thích của người ra quyết định cần phải rõ ràng, cần lượng hóa các tiêu chuẩn của các phương án và xếp hạng các tiêu chuẩn theo thứ tự ưa thích của người ra quyết định.

– Sự ưa thích của người ra quyết định là không thay đổi trong quá trình ra quyết định, nghĩa là các tiêu chuẩn và trọng số của các tiêu chuẩn là không đổi.

– Không có sự hạn chế về thời gian và chi phí, nghĩa là có đủ điều kiện để thu nhập đầy đủ thông tin trước khi ra quyết định.

– Sự lựa chọn cuối cùng sẽ là tối ưu mục tiêu mong muốn